Lampa

Använda program:

3DS Max | Corona | Photoshop

Ett projekt där syftet var att härma ett fotografi

Lampa.jpg

Orginalbild